Mariazell 2021

Reichenau im Mühlkreis, kostel sv. Jana Křtitele
Krásný kostel s vysokou věží se tyčí uprostřed bývalého tržiště.
Jedná se o prostornou gotickou stavbu se dvěma loděmi, z nichž jedna polovina je zaklenutá chórem. Budova tvoří obdélník, k němuž přiléhá presbytář, do něhož vedou z lodi kostela tři kamenné schody. Zde v presbytáři se nachází také několik přístavků, a to kaple Panny Marie nebo budova křtitelnice, která byla postavena kolem roku 1660, a stará sakristie.

Farní kostel v Reichenau patří podle historie k nejstarším v zemi. Uprostřed předního kruhového oblouku se nachází letopočet 1152. V této době byla pravděpodobně postavena malá kaple – baptisterium (křtitelnice), která stála na místě dnešního kostela. Reichenau byla původně velmi malá farnost. Mateřskou farností byl Gallneukirchen a kostelík zasvěcený svatému Janu byl jen malou kaplí – křtitelnicí, o jejíž stavbě historie mlčí.
To, že byl svatý Jan Křtitel zvolen za patrona kostela nebo kaple, je pravděpodobně způsobeno starou tradicí, že vedle kostela byl špitál, který se staral o pocestné do Svaté země, a že svatý Jan Křtitel byl zvláštním patronem těchto špitálů.
Pokud budeme příběh sledovat dále, narazíme na následující data: 1310 byl kostel vysvěcen a farnost se osamostatnila. V roce 1473 je kostel zmíněn v zakládací listině.
Prvním farářem, jehož jméno známe, je Wolfgang Andre Hemmel, zmiňovaný kolem roku 1458.

Rokokové lustry a křížová cesta jsou vytvořeny podle barokního vzoru. Pozoruhodná je nádherná socha Madony v kapli.


28. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.