Mariazell 2021

Bad Leonfelden, kostel sv. Bartoloměje (Pfarrkirche Hl. Batholomäus)
Území od Kleine Rodl po Haselgraben a od Dunaje po českou hranici patřilo již před rokem 1000 pánům z Wilheringu, kteří se usadili na druhé straně Dunaje.
Kolem roku 1100 byl postaven farní kostel v Gramastettenu a jeho pastorační oblast se rozšířila na území dnešního Bad Leonfeldenu.
První zmínka o kostele v Bad Leonfeldenu pochází z roku 1145.
Během husitských válek v první polovině 15. století byl kostel, pravděpodobně dřevěný, vypálen.
Nápis na severním portálu s datem 1481 udává, že nová pozdně gotická kamenná stavba byla postavena za opata Tomáše Dienstla ve druhé polovině 15. století. Kostelní věž byla součástí opevnění trhu a až do roku 1781 nesla kulatou věž, která spočívala na římsách. V roce 1781 byla věž zvýšena a barokizována.
Interiér byl renovován v roce 1938 a celý kostel v roce 1969. V roce 1980 dostal kostel nové varhany a v roce 1997 novou břidlicovou střechu věže.


28. 8. 2021
750 m n. m.