Mariazell 2021

Gallneukirchen, kostel sv. Havla
St. Gallus
V minulých staletích byl Gallneukirchen pouze malým tržním městem v Mühlviertelu (na tržní město byl povýšen kolem roku 1260). Z pastoračního hlediska však byl již v počátcích významným centrem, velkou farností s obrovskou rozlohou. Již kolem roku 900 zde stál dřevěný kostel jako centrum této mateřské farnosti a ve 12. a 13. století byl na místě dnešního kostela postaven románský předchůdce, jehož základy se objevily při současné generální opravě.
Brzy byla na této poměrně malé románské stavbě postavena raně gotická budova, která se dochovala dodnes a je podstatně větší. Stavba byla dokončena kolem roku 1400 a mohutná věž byla podle nejnovějších nálezů poslední přistavěnou stavbou.
Významné změny v kostelech v pozdějších staletích měly obvykle dvě příčiny: Buď kostely zcela nebo zčásti vyhořely, jako se to stalo v Gallneukirchenu v letech 1622 a 1773, čímž byl zaveden nový styl, nebo se prostě zásadně změnilo umělecké cítění.
Tak tomu bylo především za faráře Caroluse Aichmayra, ale i dříve. Gotická umělecká díla byla považována za bezcenná a bez umělecké hodnoty. Barokní sloh si tak našel cestu i do tohoto kostela. Oltář s křížem byl darován kolem roku 1730 jako poděkování za vymýcení moru a představoval počátek barokizace. Toto sakrální umělecké dílo zdobí působivý kříž, po jehož stranách jsou dva moroví patroni sv. Roch a sv. Šebastián.
Na konci 19. století se pět zásadně změnilo vnímání umění a lidé se snažili dát gotice opět větší prostor. Proto byly již v letech 1888 a 1892 postaveny galerie a sakristie v novogotickém slohu a v roce 1909 došlo k dalším rozsáhlým změnám. Byla rozšířena galerie a pořízeny nové lavice, boční oltáře a varhany, vše v novogotickém stylu, který se snažil napodobit staré vzory.


28. 8. 2021