Mariazell 2021

Gaming
Dne 5. srpna 1983 prodal klášter Melk bývalý kartuziánský klášter (bez lesa) architektu Walteru Hildebrandovi, který je od té doby s velkým finančním nasazením a osobní obětavostí zrekonstruoval a zahájil činnost s výstavami a akcemi.


29. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.