Mariazell 2021

Gaming
Dne 5. srpna 1983 prodal klášter Melk bývalý kartuziánský klášter (bez lesa) architektu Walteru Hildebrandovi, který je od té doby s velkým finančním nasazením a osobní obětavostí zrekonstruoval a zahájil činnost s výstavami a akcemi.


29. 8. 2021