Mariazell 2021

Gaming
Bývalý klášter kartuziánů "Marienthron" v Gamingu v dolnorakouském Mostviertelu (Eisenwurzen) byl založen v roce 1330 rakouským vévodou Albrechtem II. a ve své době byl jedním z největších kartuziánských klášterů v Evropě.
Klášter byl zrušen 27. ledna 1782 dekretem císaře Josefa II. Poté, co kartuziáni klášter opustili, začala budova brzy chátrat. Klášterní kostel byl těžce poškozen. Vše, co bylo použitelné a dostupné, bylo odvezeno na nejrůznější místa.


29. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.