Mariazell 2021

Ulmerfeld, kostel sv. Petra.
Farní kostel v Ulmerfeldu pochází z 9. století. Tento kostel původně nebyl farní, ale patřil k farnosti salcburské farnosti Winklarn. Ulmerfeld byl koncem 9. století pravděpodobně jeho ústředním místem.
V roce 837 získalo salcburské arcibiskupství území na Ybbs. Doložený popis hranice a patrocinium svatého Petra jasně ukazují na Salcburk. Celá oblast zhruba mezi Kröllendorfem, Blindenmarktem, Viehdorfem a Zeillernem patřila původně k farnosti Winklarn-Schafferfeld, jejíž vznik se datuje na podnět salcburského arcibiskupství.
Bohužel nevíme nic o stavbě kostela z tohoto raného období ani o jeho podobě.
Od 10. století ztratili salcburští arcibiskupové v této oblasti svůj vliv. Jejich místo zaujal nejprve Pasov a poté Freising. Amstetten se stal centrální farností výše zmíněné oblasti, k níž patřily také osady v Neuhofenu a Ulmerfeldu nebo v jejich okolí.
Kolem roku 1517 v důsledku učení Martina Luthera nastala ve farnosti Neuhofen, a tedy i v Ulmerfeldu, určitá nejistota v církevních záležitostech, a tak skončily staré instituce a práva. Ulmerfeld již neměl vlastního faráře, křty a svatby se konaly ve farním kostele v Neuhofenu. Čas od času přijel do Ulmerfeldu kaplan z Neuhofenu, aby sloužil mši svatou.
V roce 1532 se utábořili v Ulmerfeldenu Turci a zpustošili celou oblast. Městečko a hrad ale poškodili jen málo.
V letech 1695 až 1697 byl kostel kompletně zrekonstruován, zbarokizován a nově vybaven. Byla přistavěna mariánská kaple.
V roce 1757 byla díky darům dobrodinců provedena přístavba farního kostela (loď a boční kaple). Kostel tak měl délku 23 m, šířku 6 až 8 m a výšku 7 m.


29. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.