Mariazell 2021

Ulmerfeld, hrad.
V roce 995 přechází Ulmerfeld výměnou do vlastnictví bavorského biskupa (Hochstift) ve Freisingu.
Hochstift - označovalo území, kterému biskup vládl jako kníže (tj. kníže-biskup), na rozdíl od jeho diecéze, která byla obvykle mnohem větší a nad kterou vykonával pouze duchovní moc.
Král Ota III. daroval biskupu Gottschalkovi 200 ha v "Zudamaresfeltu" na vinici u Kremže.
Na hradě se nacházely biskupské komnaty a byt správce a hradního velitele v tzv. paláci.
Hrad je od roku 1965 památkově chráněný.
V roce 1975 koupila obec Amstetten zámek od společnosti Neusiedler-Papier-AG a v roce 1993 se zámek Ulmerfeld rozzářil v nové kráse a do jeho zdí se vrátil život.
Na romantickém nádvoří s arkádami se v letních měsících konají koncerty, divadelní představení a filmové festivaly.
V 1. a 2. patře hradu je umístěno výtvarné umění.
V zámecké věži se nachází sbírka historických zbraní, kterou ve své dílně v průběhu 35 let vytvořil amstettenský zbrojíř Ernst Urschitz.
Vystaveno je více než 400 různých zbraní, od zbraní Keltů a halštatské kultury až po zbraně z počátku 19. století.


29. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.