Mariazell 2021

Klášter Schlägl (Drkolná)
Již několik desetiletí po založení kláštera se začaly stavět kamenné kostely a klášterní budovy. Po zničení husity byl klášterní komplex do roku 1448 obnoven.
Další přestavba proběhla po selských nepokojích v letech 1594 a 1626 a po požáru v roce 1850.


27. 8. 2021