Mariazell 2021

Klášter Schlägl (Drkolná)
Klášter Opatství je duchovním a pastoračním centrem Horního Mühlviertelu v Horním Rakousku. Klášter byl založen ve 13. století na místě vymýceného lesa a dodnes plní základní úkoly, které mu uložili jeho zakladatelé.
Schlägl bylo původně založen jako cisterciácký klášter, pravděpodobně v letech 1202/03 pasovským biskupem.
Za poměrně krátkou dobu klášter převzali premonstráti.
Premonstrátský řád, k němuž klášter stále patří, byl založen v Premontre v roce 1121 svatým Norbertem z Xantenu a jeho úkolem je kromě pastorační péče také život ve společenství.
V současné době se klášter stará o osm vlastních farností, jednadvacet farností, z nichž některé jsou biskupské, dvě kaplanství a nemocnici Rohrbach.
Klášter má vlastní pivovar.


27. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.