Mariazell 2021

Mariazell
O vzniku poutního místa existují tři legendy. Zakladatelská legenda praví, že v roce 1157 byl do oblasti dnešního poutního místa vyslán mnich Magnus ze St. Lambrechtu. Když mu cestu zatarasila skála, položil na ni sošku Panny Marie, kterou si přinesl s sebou, a skála se rozestoupila a uvolnila cestu. Usadil se na nedalekém kopci, na pařez umístil sochu Panny Marie a nad ní postavil dřevěnou celu, která mu sloužila jako kaple a obydlí.
Druhá legenda vypráví o moravském markraběti Heinrichovi (Jindřichovi) a jeho manželce, kteří se díky pomoci Panny Marie Mariazellské vyléčili z těžké dny, z vděčnosti se vydali na pouť na toto místo a kolem roku 1200 zde nechali postavit první kamenný kostel místo dřevěné kaple.
Třetí legenda vypráví o bitvě, kterou vyhrál uherský král Ludvík I. nad početně silnější tureckou armádou. Z vděčnosti nechal postavit gotický kostel a daroval mu obraz, který mu byl ve snu položen na hruď.


29. 8. 2021