Mariazell 2021

Mariazell
Kolem roku 1103 daroval korutanský vévoda Jindřich III. oblast kolem Mariazell klášteru svatého Lambrechta, jehož mniši zde vybudovali celu pro misie mezi místním obyvatelstvem. Podle legendy se založení poutního místa datuje k 21. prosinci 1157. První zmínka o Mariazell pochází z roku 1243 a oltář Panny Marie byl vysvěcen v roce 1266.
V roce 1907 byl poutní kostel povýšen na baziliku minor. Má církevní titul národní svatyně. V letech 1992 až 2007 byl kostel renovován.


29. 8. 2021