Mariazell 2021

Wallsee-Sindelburg
Mohutná pozdně gotická stavba kostela, které se díky mohutné věži říká také "mostviertelská katedrála", je díky své poloze vidět už z dálky. Strmá sedlová střecha a 50 metrů vysoká věž, která byla upravena v 19. století, dodnes dodávají farnímu kostelu v Sindelburgu nápadný vzhled "mocného Božího hradu". Několik rekonstrukcí kostela, naposledy v letech 1990 a 1991, představuje farní kostel jako dílo nádherné církevní architektury.
Na mohutné dřevěné jižní bráně je vedle dvou erbů Wallseeů uvedeno datum "1504" - pravděpodobně rok dokončení boční lodi jako závěr poslední ze tří gotických stavebních fází kostela.
Původní čistě gotický dojem stavby výrazně změnil požár kostela v roce 1750, kdy se částečně zřítila pozdně gotická klenba, neboť tři pole v lodi a bočních lodích tehdy dostala novou, barokní klenbu.


28. 8. 2021