Mariazell 2021

Hrad Wallsee
Stejně jako mnoho dalších středověkých hradů byl i hrad Wallsee postaven na místě, kde měli pevnost již Římané. Teprve vítězství nad Huny v bitvě u Lerchfelde v roce 955 přineslo stabilitu a řád – přesnější historické informace z dřívějších dob jsou jen kusé.
25. 6. 1071 (spíše 1111) je v listině poprvé zmíněna farnost Sunilburg. V té době byl již kostel pod ochranou pána ze Sunilburgu, patrona kostela. Tehdejší pán ze Sunilburgu nechal kostel postavit z vlastních prostředků a na vlastním pozemku a obdaroval jej majetkem, aby zajistil obživu duchovních a své církevní povinnosti.
Koncem 14. století se v listinách poprvé objevuje název "Neue Walse". Brzy poté byla zahájena výstavba pevnosti "Neue Walse", která mnohokrát změnila majitele, až ji v roce 1895 získali arcivévoda František Salvátor a arcivévodkyně Marie Valerie Rakouská. Provedli nezbytné renovace a velkoryse ji upravili ve stylu tehdejší doby. Od roku 1897 má zámek Wallsee současnou podobu: stylovou, s gotickými lomenými oblouky a žebrovými klenbami, s plynulými oblými liniemi a zdobnými ornamenty secese.


28. 8. 2021