Mariazell 2021

Kostel sv. Anny ve Wallsee
Předchůdce dnešního kostela sv. Anny v Markt Wallsee byl postaven v 16. století jako cechovní kaple výrobců mlýnských kamenů, kteří zde žili, odtud také starý název Steinbrecherkapelle / "kaple kameníků".
Svatá Anna, často uctívaná jako patronka horníků, byla také patronkou cechu kameníků, jejichž řemeslo představovalo v obci od pozdního středověku až do konce 19. století významný zdroj příjmů. Tato kaple byla v 18. století výrazně zbarokizována. Poslední rekonstrukce exteriéru a interiéru proběhla v letech 1994 až 1996. Kostel byl také vybaven novými zvony.


28. 8. 2021