Mariazell 2021

Haslach an der Mühl, kostel sv. Mikuláše
Je považován za největší a nejvýznamnější pozdně gotickou stavbu v Horním Mühlviertelu.
Nejstarší část kostela, chór, byla postavena kolem roku 1400 a loď kolem roku 1500.
Pozdně gotická jednolodní čtyřlodní loď charakterizuje opevněný charakter kostela, zatímco interiér má jednotný novogotický ráz.

Kostel se nachází na strmém svahu k údolí Steinerne Mühl. Patronem kostela je svatý Mikuláš - také patron obchodníků a tkalců. Volně stojící kostelní věž, stará pevnostní věž s mohutnými zdmi (tloušťka zdí až dva metry), měla do roku 1906 uzavřené cimbuří, dnes má otevřený ochoz. V dřívějších dobách se věž nazývala Bürgerschaftsturm, a nepatřila ke kostelu.


27. 8. 2021