Mariazell 2021

Klaffer am Hochficht
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Klaffer měl od roku 1890 vlastní mešní kapli. V roce 1941 byla zřízena v Klafferu kaplanská služba. V roce 1948 bylo založeno další sdružení pro stavbu kostela, protože první sdružení z roku 1896 zkrachovalo.
Architekt Hans Foschum vypracoval plány na halovou budovu se sedlovou střechou, členitým chórem a valbovou střechou a boční cibulovou věží, která byla postavena v letech 1949-1955.
Kostel byl vysvěcen biskupem Franzem Zaunerem 15. srpna 1955. Fara byla dokončena v roce 1956. V roce 1958 se Klaffer stal samostatnou farností.
Nyní je Klaffer farností začleněnou do kláštera Schlägl.


27. 8. 2021

1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km. 1. den Prapoit - Spiegelau, 2. den Spiegelau-Haslach, 3. den Haslach-Wallsee, 4. den Wallsee-Mariazell. 4 478 m nahoru, 4 052 m dol, nejni bod 226 m n. m., nejvy 1 120 m n. m., 350 km.