Mariazell 2021

Skleněná archa, Frauenau. Toto umělecké dílo ze silného zeleného skla se zrodilo v rámci přeshraničního projektu NP Bavorský les, NP Šumava a Spolku Waldzeit.
Při putování Šumavou byla loď ukotvena v otevřené lidské dlani ze dřeva, kterou vytvořili čeští řezbáři.
Skleněná archa putovala po celé Šumavě, a to mezi lety 2003–2008.


26. 8. 2021